Pozvánky


Pozvánka na adventní koncert
v kostele Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Radotíně, ul. Na Betonce 14

I. adventní neděle 1. prosinec 2019 od 17.00 hod.
Markéta FASSATI - soprán

201912Fassati.png
a
Stanislav GALLIN - klavír
201912Gallin.png

Koncert je pořádán ve spolupráci s MČ Praha 16 Radotín a se společnosti Českomoravský cement, a.s.
Vstupné dobrovolné